Horská služba má jednotné číslo 1210 !

Horská služba má jednotné číslo 1210 !!

Pro zjednodušení komunikace turistů v nouzi se záchranáři Horské služby ve všech oblastech začne od 15. prosince fungovat nové jednotné volací číslo 1210.
Spojení bude provedeno automaticky podle místa, ze kterého turista volá, a bude automaticky směrováno na dispečink Horské služby v příslušné horské oblasti. Pokud se volající nachází v oblasti, ve které je jen signál zahraničního operátora, po přidání předvolby +420 se volající dovolá do příslušné spádové oblasti.

Stávající telefonní čísla na oblastní dispečinky Horské služby zůstávají nadále v platnosti.

Horská služba v Beskydech

BESKYDY - Horská služba v Beskydech
 
Zde naleznete informace o stanicích Horské služby včetně kontaktů.
 
Dům Horské služby : SLUŽBA NONSTOP - tel.: 606 769 010
Ondřejnická 896
739 11
Frýdlant nad Ostravicí
Tel.: +420 558 677 739   /   +420 597 431 700

Desatero rad a zásad při pobytu a pohybu v horském terénu

 •  - Vždy pečlivě naplánovat trasu túry a vybavení na ni (nezapomenut na léky).
 •    Túru plánovat podle fyzické a psychické kondice nejslabšího ze skupiny.
 •  - S předstihem získat co nejvíce informací o prognóze počasí, sněhové a lavinové situace.
 •  - Před odchodem na túru předat informace o trase a předpokládané době návratu.
 •    Tempo na túře zvolit podle nejslabšího ze skupiny.
 •  - Správně používat mapu, znát druhy značení turistických cest specifické pro jednotlivá pohoří.
 •  - Znát typy výstražných tabulí a jejich význam.
 •  - Nepohybovat se mimo značené cesty.
 •  - Mít s sebou lékárničku a v případě potřeby umět poskytnout první pomoc.
 •  - Znát kontakty na Horskou službu, nebo na Zdravotní záchrannou službu.
 •    Mít vždy nabitý a zapnutý mobilní telefon.
 •  - Znát zásady chování pro případ zbloudění, pádu laviny, nebo zřícení v exponovaném terénu.
 •  - Nikdy nepodceňovat hory a nevystavovat nezodpovědným chováním do nebezpečí sebe ani ostatní.

Stanice horské služby v Beskydech včetně konkrétních kontaktů

Kontaktní místa Horské služby v spádové oblasti BESKYDY.

Stanice Horské služby Gruň
739 15 Staré Hamry 0185
Tel.: +420 558 437 871
 
Stanice Horské služby Javorový
Oldřichovice 655, 739 58 Tyra
Tel.: +420 597 431 703
 
Stanice Horské služby Kohútka
756 04 Nový Hrozenkov 037
Tel.: +420 728 647 879
 
Stanice Horské služby Lysá Hora
Krásná 0513, 739 04 Pražmo
Tel.: +420 597 431 702 - ( pouze so a ne )
 
Stanice Horské služby Pustevny
Trojanovice 562, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
Tel.: +420 597 431 707
 
Stanice Horské služby Radhošť
Horní Rozpité 0122, 756 55 Dolní Bečva
Tel.: +420 723 273 032 - ( pouze so a ne )
 
Stanice Horské služby Soláň
756 05 Karolinka
Tel.: +420 721 886 263
 
Stanice Horské služby Velký Polom
739 82 Dolní Polom 540
Tel.: +420 558 330 053 - ( pouze so a ne )
Copyright © www.BESKYDY.eu. Na veškeré texty, fotografie, články a informace zde uvedené se vztahují autorská práva. Upozorňujeme že jakékoliv kopírování či přepisování textů, článků, informací nebo kopírování fotografií bez písemného souhlasu provozovatele a majitele stránek je trestné podle zákona o autorských právech. e-mail : info@beskydy.eu  /  telefon redakce : 737 805 346

Portál Beskydy.eu používá k poskytování inteligentních služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte.